Velkommen til OJF

Tornoe Odense Fjord

 

Odense Jagtforening byder alle jægere velkommen i et fælleskab omkring jagt, skydning og uddannelse. Vi tilbyder mange forskelliege aktiviteter som du kan læse meget ere om på disse sider. Syntes du der mangler noget, skal du være velkommen til at kontakte os, så ser vi om vi kan opfylde dit ønske. 

Brænder du for jagt og jagtens sag? I så fald er du mere end velkommen til at træde ind i de aktives rækker. Vi har hårdt brug for ildsjæle af alle slags.

CVR OG KONTO

CVR
35173420

BANK
REG: 0828

KONTO:
0000750972

MobilePay

22347

Forside

Der indbydes til ordinære generalforsamlinger I Odense Jagtforening, Fyns Flugtskydningsforening samt repræsentantskabsmøde i Odense skydecenter.

Ligeledes indkaldes der til stiftende generalforsamling i den sammenlagte forening, Odense Jagt- og skytteforening OJS jfr. De på de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger godkendte vedtægter.

Mødet afholdes den 17.2.2022 kl. 18:00 i Odense Skydecenters klubhus

Med følgende dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Valg af referent /valg af stemmetællere

Pkt. 3: Aflæggelse af beretning for hhv.

           FFF, OJF og OSC v/ formændene

Pkt. 4: Fremlæggelse af revideret regnskab for hver af de tre foreninger til generalforsamlingernes/repræsentantskabets godkendelse.

Pkt. 5: Behandling af indkomne forslag for hver af de tre foreninger.

Pkt. 6: Valg af bestyrelse de tre foreninger –udgår jfr. dagsorden for stiftende generalforsamling i OJS, se nedenfor.

Pkt. 7: Valg af revisorer– udgår

Pkt. 8: Valg af repræsentanter til OSC ???

Pkt.9: Evt.

Stiftende generalforsamling Odense Jagt- og Skytteforening

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Valg af referent /valg af stemmetællere

Pkt. 3: Stiftelse af foreningen ved simpel stemmeflerhed.

Pkt. 4: Beslutning om bestyrelsens størrelse 7- 9- 11-13 medlemmer

Sammenlægningsudvalget foreslår 7 medlemmer

Pkt. 5: Valg af bestyrelse

For så vidt generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer foreslår sammenlægningsudvalget at vælge følgende som har indvilliget i at tage en plads i bestyrelsen: Jesper Frederiksen, Lars Frederiksen, Casper Vråmark, Kai Nielsen, Benny Bech-Iwang og Michael Henriksen, Bo Løser

For Så vidt generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 medlemmer foreslås yderligere Kim Rysholt og John Ingemann.

For så vidt generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 11 medlemmer foreslås yderligere Henrik Grønløkke og Thomas Jørgensen.

Ved en bestyrelse på 13 medlemmer er der fra sammenlægningsudvalget ingen yderligere forslag.

Sammenlægningsudvalget opfordrer alle andre interesserede til at stille op til bestyrelsen!

Pkt. 6: Indkomne forslag

Pkt. 7: Fastsættelse af kontingent for SKV skytter. Sammenlægningsudvalget foreslår at dette fastsættes til: kr. 500, incl. Støttemedlemsskab i Danmarks Jægerforbund.

Kontingentet for øvrige medlemmer foreslås fastsat til kr. 150 + medlemskab af Danmarks Jægerforbund.

Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg:

Til følgende udvalg foreslås

Riffeludvalg- Kai Rasmussen, Henrik Grønkøkke ???

Holdturneringsudvalg- Arne Larsen ???

Jagtudvalg- Thomas Jørgensen ??

Miljøudvalg- Henrik Bøgh??

Konkurrenceudvalg- Jess Nielsen??

Trapbane- Jess Nielsen??

Sportingudvalg- Søren Friis-Holm

Fundraising- Dan Henrik Bøgh

Skeet- Jan Nielsen slævesko

Eventudvalg- Thomas Thomsen

SKV- Casper

Jagtbane- Keld Simonsen, Curt Dahl

Byggeudvalg- Casper Vråmark , Jesper Frederiksen

Banepasser udvalg. Sanne Lars Frederiksen

Hvilke flere???

Alle efter interesse bedes melde sig til et eller flere af udvalgene. Hvert udvalg vil skulle indeholde ét bestyrelsesmedlem.

Pkt. 9: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Pkt. 10: Valg af delegerede til repræsentanter til delegeretmøde i OSC i alt 14 stk. Punktet glider evt ud afhængigt af forhandlinger med BBJ og RE.

Pkt. 11: Valg af 2 revisorer og en suppleant

Pkt. 12: Evt.

 

Offentliggjort den 04.Jan 2022 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 
den 16. Juli 2021 Kl 19
I Odense Jagtforening. På Odense Skydecenter

 

Formand Michael Henriksen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling (GF), hvor formål er at stemme om sammenlægningen med Fyns Flygtskydnings Forening (FFF) og Odense Skydecenter.

11 medlemmer var fremmødt. 

  1. 1. Arne Larsen blev valgt som dirigent 
  1. 2. Susanne Larsen referent 
  1. 3. Kaj blev valgt som stemmetæller 
  1. 4. Forslaget om sammenlægning med FFF blev enstemmigt vedtaget. Brændekilde Bellinge, Elmelund/Ravnebjerg tilbydes medlemskab ag den nye sammenlagte forening. Ønsker de ikke medlemskab tilbagebetales deres indskud. Foreningens nye navn er: Odense jagt og skytteforening.

Forslag til de nye vedtægter, kan ses på hjemmesiden og udvalget modtager gerne kommentarer pr. mail. Udvalget som tilretter vedtægterne består af Michael, Jess og Benny. Når de er gennemarbejdet tilsendes de bestyrelsen og vedtages på den stiftende GF.

  •  Der fremkom forslag om, at tilsende indbydelse til GF på sms og mail i stedet for pr. post. 
  •  Spørgsmål fra medlem om, hvad sammenlægningen vil indebære, - mister vi noget?

Michael: Både jægere og skytter vil få fordel af sammenlægningen. Èn stor forening vil bl.a. have lettere ved at søge offentlige midler i stedet for 3 foreninger.

Referat 20. juli 2021 

Susanne Larsen.

 

Forslag til nye vedtægter kan findes på hjemmesiden: Klik her

Det er nu lykkedes efter flere års forsøg, at få enderne til at nå sammen, derfor opfordre jeg alle til at tage godt imod de nye vedtægter.

Mvh Formanden.

Sidende skytte

Individuel riffelskydning. Kontrolskydning. Træning. På 100 og 200 meter. Måling af udgangshastighed V0 Med Cronograph

 

Odense Jagtforening tilbyder for medlemmer riffelskydning på Skallebølle skydecenter bukkeskive på 100 og 200 m. kontrolskydning på 100 m. Måling af udgangshastighed V0 med cronograph  den 1. torsdag i maj. – jun. – aug. – sep. Men kun efter aftale/tilmelding: til Henrik Grønlykke Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. el. tlf. 60 67 10 43 fra kl. 16 – 19. OBS!....

Læs mere: Individuel riffelskydning

Vidste du……

At du, via dit medlemskab af Odense Jagtforening, har din helt egen skydebane?

Odense jagtforening er sammen med FFF medejer af Odense Skydecenter, hvor du hver lørdag og tirsdag og forhåbentligt snart også andre dage kan komme og træne dine skydefærdigheder på jagt– sporting– skeet– og trapbaner, ganske gratis, bortset fra prisen for duer og patroner!

Odense Skydecenter bliver bare større og større, år for år. Og snart får vi forhåbentligt også en riffelbane, med indskydning, løbende hjort og svin.

Men vi har brug for…..

   

istockphoto 921707614 612x612

                                     

DIN HJÆLP!

For at kunne følge med i udviklingen har vi brug for frivillige, der er villige til at ofre et par timer –om året, måneden eller ugen, alt efter hvad du har lyst, tid og evner til. Der kan være tale om praktiske opgaver af håndværksmæssig art, eller hvem ved hvad.  Skulle du have lyst til at tage vagter på banen har vi også brug for dig, også selvom du ikke er uddannet instruktør. Du kan eventuelt få betalt din uddannelse af din forening. Selvom der er tale om frivilligt arbejde er der mulighed for at større indsatser kan honoreres inden for de grænser der sættes af skattereglerne. Ved enkeltopgaver, hvor der er mange frivillige over kort tid, en eftermiddag f.eks. Hygger vi os evt. med mad og drikke og frem for alt godt selskab.

Kom og hjælp os, lidt eller meget, giv os dine kontaktoplysninger via dette link (Kontakt) så bliver du kontaktet

 Besøg Foreningens Facebookgruppe klik her.
  

 Opdatering af kontaktoplysninger.

Hvis du har nye kontaktoplysninger, så kan disse opdateres til Odense Jagtforening her:

Kontakt 

Beretninger

-Læs mere her

Links til sider

Leje af jagtpramme.

-Læs mere her.

Odense Jagtforening i pressen

Facebook

 

Copyright © 2017. Odense Jagtforening