Velkommen til OJF

Tornoe Odense Fjord

 

Odense Jagtforening byder alle jægere velkommen i et fælleskab omkring jagt, skydning og uddannelse. Vi tilbyder mange forskelliege aktiviteter som du kan læse meget ere om på disse sider. Syntes du der mangler noget, skal du være velkommen til at kontakte os, så ser vi om vi kan opfylde dit ønske. 

Brænder du for jagt og jagtens sag? I så fald er du mere end velkommen til at træde ind i de aktives rækker. Vi har hårdt brug for ildsjæle af alle slags.

CVR OG KONTO

CVR
35173420

BANK
REG: 0828

KONTO:
0000750972

Orientering til Odense Jagtforenings medlemmer om Persondataforordningen GDPR I henhold til den nye EU persondataforordning (GDPR), orienteres hermed om foreningens forvaltning af medlemsoplysninger. I Odense Jagtforening passer vi godt på dine personlige oplysninger, og vi vil til enhver tid behandle dem i henhold til de gældende regler for beskyttelse af persondata. Herunder kan du læse Odense Jagtforenings privatlivspolitik, og hvordan vi håndterer dine persondata. Det betyder bl.a. vi stadigvæk må sende jer info om kommende aktiviteter via sms og mails. I den forbindelse kan vi anbefale, at man opdaterer sine stamdata på medlemsnettet under min side. Klik her PRIVATLIVSPOLITIK Odense Jagtforening [December 2019] Foreningens dataansvar Vi behandler personoplysninger på alle vores medlemmer. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige Odense Jagtforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger Kontaktperson: Michael Henriksen Mobil:20912723 Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Behandling af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger: Medlemsoplysninger: • Medlemsnummer • Navn • Køn • Adresse • Indmeldelsesdato • Telefonnummer • Fødselsdato • E-mailadresse Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: • ingen Oplysninger om frivillige • Navn • Adresse • Telefonnummer • E-mailadresse Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen: • Navn • Adresse • Telefonnummer • E-mailadresse Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: • ingen Her indsamler vi oplysninger fra Normalt får vi oplysningerne fra dig som medlem eller fra Danmarks Jægerforbunds medlemssystem. Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt: • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig • Behandling efter lovkrav • Behandling med samtykke. Formål med behandling af medlemsoplysninger • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning • Opfyldelse af lovkrav • Levering af ydelser du har bestilt. Vi behandler personoplysninger ud fra legitime interesser eller dit samtykke I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling • Udøvelse af aktivitet i foreningen, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering. • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. • Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter. • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen. • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danmarks Jægerforbunds Administration i relevant og nødvendigt omfang. • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen. • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende. Samtykke Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 15 år selv afgive samtykke. Videregivelse af dine personoplysninger I forbindelse med aktiviteter og arrangementer i foreningen sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og dine kontaktoplysninger til andre deltager, så I f.eks. kan aftale samkørsel. Der sker videregivelse af oplysninger om tillidsfolk i relevant omfang til Danmarks Jægerforbunds Administration. Der sker videregivelse af oplysninger til Odense Kommunen fra Stige Ø og Oldermandsgyden • Navn • Telefonnummer • E-mailadresse • Tilstedeværende Dato • Antal og art. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som tillidsmand. Medlemmer Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen Tillidsfolk Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode på op til 1 år fra ophøret af dit virke. Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer som tillidsfolk til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi. Dine rettigheder Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data • Retten til indsigt i egne personoplysninger • Retten til berigtigelse • Retten til sletning • Retten til begrænsning af behandling • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) • Retten til indsigelse Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Kontakt via mail eller sms Registrerer du en e-mailadresse og/eller mobilnummer i Danmarks Jægerforbunds medlemssystem, accepterer du, at vi kontakter dig via mail eller SMS med medlemsrelevante aktiviteter og information. Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet. Revidering af privatlivspolitikken Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom

Beretninger

-Læs mere her

Links til sider

Leje af jagtpramme.

-Læs mere her.

Odense Jagtforening i pressen

Copyright © 2017. Odense Jagtforening