Velkommen til OJF

Tornoe Odense Fjord

 

Odense Jagtforening byder alle jægere velkommen i et fælleskab omkring jagt, skydning og uddannelse. Vi tilbyder mange forskelliege aktiviteter som du kan læse meget ere om på disse sider. Syntes du der mangler noget, skal du være velkommen til at kontakte os, så ser vi om vi kan opfylde dit ønske. 

Brænder du for jagt og jagtens sag? I så fald er du mere end velkommen til at træde ind i de aktives rækker. Vi har hårdt brug for ildsjæle af alle slags.

CVR OG KONTO

CVR
35173420

BANK
REG: 0828

KONTO:
0000750972

Bestyrelsesmøde 15. november 2021

Referant: John Bartels

Dagsorden:
Jagt og Outdoor 1. -3. april
J&O vil gerne låne vores bane, men sagen er skudt til hjørne.

Standart på banen og nyansættelser
Som udgangspunkt kører banen uden problemer. Keld har styr på batteriet til sportingbanen. Henrik passer banen godt og tilfredsstillende. Henrik og Jess står for rengøring af klubhuset, hvilket kører fint.

Der er søgt 2i1 midler, forudsat vi kan godkendes som forening efter sammenlægningen, til hus til C duerne samt støjafskærmning på jagtbanen, så vi kan få udvidet vores skydetider. Kasper er ligeledes inde over støjmuren m.m.

Jess er kommet tilbage, og fortæller at han kan udfører det samme arbejde i samme tidsrum. Evt. har vi en forhenværende politibetjent der gerne vil ansættes..

Julefrokost til banepasserer
6. februar i forbindelse med kursus. Alle på VIP listen bliver inviteret til julefrokosten. Julefrokosten afholdes på en dertil egnet restaurant. 

Stedet tilgår.

Plæneklipper
Vi har fået et tilbud på en plæneklipper på 48. tommer. Nyborg kommune har indvilget i at betale for et ordentligt sæde, så den kan bruges af Jess. Nyborg kommune har givet et tilbud på 25.000+moms kr. til et egnet sæde.
Vi køber en Raptor, som vi har fået tilbud på
Købet skal godkendes af bestyrelsen (enstemmigt vedtaget).

Udvalg:

Trapbane: Jess, Kai
Sportingbane: Søren
Event: Lars, Arne O.
Jagtbaner: Keld
Miljø: John I., Kim Rysholdt, Henrik B.
Hjemmeside: John B., Michael, Bo

Overstående inddeling foreligger stadig som forslag.

Sammenlægning
For at sammenlægningen kan foretages legalt, er det et krav at vi har fulde medlemslister fra alle 3 foreninger (feks. Til indkaldelse til generalforsamlinger) – disse lister er nu klar.

FFF står for SKVerne. Der skal sættes en dato for (stiftende)generalforsamling/repræsentantskabsmøde.
Vi nedsætter et udvalg der står for indkaldelse til en 4 – delt generalforsamling (3 afsluttende og 1 stiftende).

Vedtægterne forventes godkendt af Dansk Flugtskytte Union, således at foreningen kan godkendes som almennyttig forening.
Undervandsjægere er tilføget vedtægterne.

Benny og Gunnar har oplyst om den fremtidige procedure i forhold til Jægerforbundet.

Bo indgår i forretningsudvalget sammen med Michael, Kaj og Benny. Udvalget holder møde
Generalforsamlingen (4 i 1) afholdes 17. februar kl. 18.00.
Miljøduer m.m.
John I. afventer tilbagemelding fra Odense kommune.

Økonomisk status
Skydecentret har omsat for en lille million, på trods af corona. Foreningen likviditet er på lige omkring 400.000.
Fremtiden er stadig usikker på grund af corona.

Betaling af holdafslutning 8. august
Det vedtages at Odense Jagtforening betaler for holdafslutning til Odense Skydecenter (faktura 7-21, 2900 kr).

 

Virtuelt Bestyrelsesmøde 

18 / 03 / 2021 Kl 18:30

Valg af dirigent / referat. Michael Henriksen / Michael Henriksen

Punkt 1A.
stemmer om en forkastning af punktet til behandling på BESTYRELSESMØDET og henvise det til evt. behandling på GENERALFORSAMLINGEN , hvor ethvert medlem kan bede om at få behandlet et hvilket som helst emne ! under punktet beslutter en formel indstillingen til næstkommende generalforsamling om vedtagelse af forslag sammenlægning !

Punkt 1. Blev nedstemt af bestyrelsen og blev Herefter ikke drøftet.

 
Punkt 1.

At beslutning om fusion mellem Odense Jagtforening og Odense Skydecenter udsættes på ubestemt tid, indtil Odense Skydecenter har tilbagebetalt de lån, som Odense Jagtforening har ydet Odense Skydecenter. Det er afgørende vigtigt for Odense Jagtforening, ikke at lave fusion med Odense Skydecenter, hvis det på sigt viser sig, at Odense Skydecenter ikke kan klare sig selv økonomisk.

 

Punkt 2.
Skal Odense Jagtforening fortsat kunne tilbyde sine medlemmer Jagthornsundervisning i kommende sæson? I bekræftende fald, hvilke rammer, og økonomi skal Jagthorns Undervisningen afvikles under.

Der blev bevilget tilskud til jagthornsundervisning som i de forgangne år.

 
Punkt 3.

Nye aktiviteter i Odense Jagtforening, er det ikke ved at være tiden, at bestyrelsen overvejer, om der skal nogle nye varer på hylderne, nye aktiviteter. I den tid, hvor jeg har været medlem af Odense Jagtforening har det overvejende været gentagelser af tidligere års aktivitetsprogram, som tilbydes medlemmerne. Bestyrelsen må gerne lade sig inspirere af andre Jagtforeningers aktivitetsprogrammer.Prøv f.eks., at gå ind på Syd Akademisk Jagtforenings hjemmeside, og se, hvad den forening har at tilbyde sine medlemmer, eller for den sags skyld andre Jagtforenings aktiviteters programmer. God inspiration lyst.

Her er Henning`s ideer til fornyelse af aktiviteter i Odense Jagtforening. Som bestyrelsen ser positivt på.

· Jagttegns undervisning

· Kursus i strandjagt

· Leje et egnet jagtareal, til brug af foreningens medlemmer.

· Formidle muligheder for regulering af krager, duer, og skader.

· Sociale arrangementer.

· Årligt foredrag med jagtrelevant indhold.

· Kuttertur efter dykænder.

· Udstopningskursus

· Svampetur.

· Kokke og rævejagt.

· Bukketræf, (bukken er død, hvad nu?), herunder et kursus i forlægning, og finpartering af bukken.

· Hundetræning

· Udlejning af foreningens klubhus til foreningens medlemmer til afholdelse af private arrangementer.

Punkt 4.
Holdskydning og nye skydeveste til holdene (var bevilget sidste år, men da blev det ikke til noget) Jeg foreslår der bevilges et beløb pr. mand f.eks. kr. 6-700 og så kan holdene evt. vælge at købe nogen dyrere modeller, men ens for holdet. 

Der blev givet tilladelse til at Arne måtte undersøge og købe nye veste til holdene

Punkt 5.
Eventuelt. Ingen have noget til  eventuelt.

 

Referat for bestyrelsesmøde i Odense Jagtforening
05-08.2020

Deltagere: Benny Iwang-Bech, Thomas Jørgensen, Henrik Grønlykke, Gunnar Andersen, Kaj Rasmussen, Arne Larsen, Bo Løser, Michael Henriksen, Niels Lycke & Thomas Hemmingsen. Supleant- John Barents. Henning Vesth Pedersen , John Sørensen
Dirigent: Arne Larsen

 

Mødekalender:

Onsdag 15.01.2020 17.00 v. Benny kl 17 og ca. kl.19 på Flammen.
Onsdag 05.02.2020 kl. 19.00 hos Benny Bech-lwang. Forberedelse af generalforsamling.
Fredag 21.02.2020 kl. 19.00 Generalforsamling. Kærby Mose
(bestyreselsmøde 2 uger før. 5/2 kl 19.00)
Onsdag 11.03.2020 kl. 19.00 hos Benny Bech-lwang.
Onsdag 29.04.2020 Aflyst coronavirus
Onsdag 05.08.2020 kl. 19.00 på Skydecentret
Onsdag 28.10.2020 kl. 19.00 på Skydecentret
Onsdag 13.01.2021 17.00 på Skydecentret kl 17 og ca. kl.19 på Flammen.
Fredag xx.02.2021 kl. 19.00 Generalforsamling. Kærby Mose
(bestyreselsmøde 2 uger før. x/2 kl 19.00)

 

 


Gennemgang af aktivitetskalender, Opdateret dd.

15.02.2020 Holdskydningsevent.
Generalforsamling kl.19.00 Kærby Mose.
28.03.2020 Riffelskydning Hjortebane Langeland, Aflyst coronavirus
10.05.2020 kl. 9.00-12.00 Hjortebanen Lejbølle, ansvarlig Henrik G.
08.08.2020 Kl. 10-12 Skydekursus/familiedag Kærby Mose. Smørebrød bestilles i kantinen i klubhuset, ansvarlig Bo, John. Arne Larsen evt. skydeinstruktør.
2020 Jagter på stige Ø. Thomas Jørgensen, Bo Løser. (datoer fastlægges!).
2020 Jagt på oldermandsgyden. Bo løser. Liste skal skrives med nedlagt vildt og sendes til kommunen ca. Feb.måned
10. 09.2020 Start af jagthornsblæsning v. Henning Pedersen. Se hjemmesiden.
26.09.2020 Klubmesterskab Riffelskydning Hjortebane Langeland, M .Michael Henriksen. Kl. 13-16
07.11.2020 Harejagt Højer (vadehavet) Vi har 10 pladser, Thomas Jørgensen.

 

 

Punkter på dagsorden dd.
Sammenlægning af OJF og FFF. Det er sendt til godkendelse i forbundet og forberedelserne skal i gang. Udfordring med udstedning af SKV. Foreslag om at lave en SKV forening.
Vedtægterne er ved at blive rettet til. Vi afventer forbundets svar på det fremsendte materiale. Det tages op på næste bestyrelsesmøde.
Covid19: Vi har måtte aflyse div. Arrangementer. Der er givet tilskud til skydecenteret for overlevelse, af 3 af foreningerne.
Skydekurset 8/8-20 . Salg af Ø-kort samme dag. Smørebrød købes.
Klubmesterskab i riffel 26/9 13-16. Lejbølle. Michael står for det. Info står på hjemmesiden.
Jagthornsblæsning. 10.September v. underviser Ulrik Kofoed Antonsen, Egenbetaling 500 kr. hver 14 dag. Sted, Bolbro gamle skole. Resten af Info, se hjemmesiden.
Ø-kort til Oldermandsgyden 1/9 og hver tirsdag til 31/12 : Mogens Andersen, Ole, Bondenmanden får et kort. Der foreslås en rundvisning for div. interesserede.
Harejagt 7/11 skal i jægerbladet inden den 1/9-20.
Jagt på stige Ø. 5/11, 19/11, 3/12 og 19/12. Mødes ved sorthusene 15min før solnedgang. Thomas Jørgensen.
Evt. Friluftsrådet holder møde september, på bolbro skole. John og Michael deltager.
Der er sendt materiale til Odense kommune om kontrakt forlængelse af jagt på stige Ø og Oldermandsgyden.

 

Referat for bestyrelsesmøde i Odense Jagtforening

Bestyrelsesmøde/konstituering 11/3 – 2020

Valg af dirigent: Arne Larsen

Valg af referent: Benny

Konstituering:

Valg af næstformand: Thomas Jørgensen

Valg af kasserer: Kaj Rasmussen

Valg af sekretær: Thomas Hemmingsen

Valg af ansvarsområde- personer:

 1. 1. Hjortebanen Lejbølle 28. marts kl. 13 – 16 : Henrik Grønløkke
 2. 2. Hjortebanen Lejbølle 10. maj kl. 9 – 12: Henrik Grønløkke
 3. 3. Skydekursus Kærby Mose 8. august kl. 10 – 12: Arne Larsen
 4. 4. Riffelskydning klubmesterskab Lejbølle 26. september kl. 13 – 16: Henrik Grønløkke
 5. 5. Jagthornsblæsning: Henning Westh Petersen
 6. 6. Genforhandling af Jagt på Oldermandsgyden og Stige Ø: Bo Løser, Michael Henriksen
 7. 7. Harejagt ved Højer 7. november: Thomas Jørgensen

Indkommende forslag:

 1. 1. Evaluering på generalforsamling: 

Gennemført med kommentarer

 1. 2. Rundvisning på oldermandsgyden 

Formanden

 1. 3. De grønne jæger www.grønjagt.dk

De inviteres

 1. 4. Eventuelt

Rabatordning

Kom med nogle gode idéer:

 

Referat for bestyrelsesmøde i Odense Jagtforening

13-11.2019

Deltagere: Benny Iwang-Bech, Henrik Grønlykke, Gunnar Andersen, Kaj Rasmussen, Arne Larsen, Kristian Petersen, Bo Løser, Michael Henriksen, Thomas Hemmingsen. Supleant-Thomas Bryld . Gæster: Jægerrådsformand Bert Jessens.

Dirigent: Arne Larsen

1. Mødekalender:

Onsdag 16.01.2019 kl. 17.00 v. Benny og ca .kl.19 på Flammen.

Inviteret bestyrelsen, plus afgående.

Onsdag 13.03.2019 kl. 19.00 hos Benny Bech-lwang.

Onsdag 08.05.2019 kl. 19.00 hos Benny Bech-lwang.

Onsdag 07.08.2019 kl. 19.00 hos Benny Bech-lwang.

Onsdag 13.11.2019 kl. 19.00 hos Benny Bech-lwang.

Onsdag 15.01.2020 17.00 v. Benny kl 17 og ca. kl.19 på Flammen.

Fredag 21.02.2020 kl. 19.00 Generalforsamling. Kærby Mose

(bestyreselsmøde 2 uger før. 5/2 kl 19.00)

2. Gennemgang af aktivitetskalender,

a. 17.02.2019 Holdskydningsevent. Arne Larsen, Benny og Gunnar.

b. 23.03.2019 Riffelskydning Hjortebane Langeland, M .Henrik Grønlykke, og Kaj. Kl. 13-16

c. 12.05.2019 kl. 9.00-12.00 Hjortebanen Lejbølle, ansvarlig, Henrik G, og Kaj

d. 03.08.2019 Kl. 10-12 Skydekursus/familiedag Kærby Mose. Suppe bestilles i kantinen i klubhuset, ansvarlig Bo, John. Arne Larsen evt. skydeinstruktør.

e. 2019 Jagter på stige Ø. Thomas Jørgensen, Bo Løser. (datoer fastlægges!).

f. 2019 Jagt på oldermandsgyden. Bo løser. Liste. (Den har Benny), skal skrives med nedlagt vildt og sendes til kommunen ca. Feb.måned

g. ??. 09.2019 Start af jagthornsblæsning v. Carsten Bryl.

h. 28.09.2019 Klubmesterskab Riffelskydning Hjortebane Langeland, M .Henrik Grønlykke, og Kaj. Kl. 13-16

i. 02.11.2019 Harejagt Højer (vadehavet) Vi har 10 pladser, M. Thomas Jørgensen.

j.

k. 15.02.2020 Holdskydningsevent 9-12 Kærbymose. (Dato Arne Larsen)

l. 21.02.2020 Generalforsamling. .Kærby Mose.

3. Punkter på dagsorden dd.

1. Kommunikation på foreningens hjemmeside..

2. Instruktørvederlag kan godtgøres efter 10 vagter.

3. Persondataforordning v. Arne: Det er opdateret på hjemmesiden uder foreningen.

4. Bespisning af bestyrelsen i januar v. Kristian: 15/1 på flammen. Formanden bestemmer hvem der skal med. Mødes kl 17 v.Benny og kl. 19 på Flammen. Tilmelding til Kristian senest 10/1.

5. Jægerrådsformanden fortæller: Jørgen Andersen stopper. Regulering i kommunen diskuteres om vi skal være behjælpelig med at organisere dette. Områder for duejagt skal bestemmes i kommunen, i samarbejde med jægerrådet, DOF og naturfredningsforeningen. Muligvis 5 områder. Årsmåde i jægerrådet feb. Billigere arrangementer efterlyses..

6. Generalforsamling 2020. Fredag 21/2. Sendes til Jægerbladet senest 30/11-2019. (Thomas H.) Tilmelding for dem der skal have smørebrød skal ske til formanden en uge før på hjemmesiden. Ellers åben for alle medlemmer. Arne bestiller smørebrødet.

7. Holdskydningsevent. V. Arne.. Er sat i bladet. Der bevilges skydeveste til de nye holdskytter, og til de gamle der mangler. Der er suppe i skydehuset efter skydningen. Til ca. 20 m/k.

8. Jagt på Oldermandsgyden og Stige Ø. Lejekontrakt genforhandles inden efteråret 2020. Bo tager den. Evt. nye jagtområder efterlyses.

9. Indkommende forslag fra Carsten Bryld: Hagl skydekursus..(kursuselever), for træning op til haglskydeprøven. Mail tilsendt formanden. Oplæg skal laves for godkendelse i bestyrelsen. Efterfølgende lægges det på hjemmesiden og i bladet.

10. Indrykning i jægerbladet.

 

Referat for bestyrelsesmøde i Odense Jagtforening

Bestyrelsesmøde den 7. august

Dagsorden 

Dirigent: Arne

Referent: Kristian

 1. 1.  Opsummering om sammenlægning i mellem OJF og FFF:

Meget langt fremme i processen. Vedtægter mangler at blive flettet. Strandager har en underafdeling “Elite” som er dem der betaler kontingent til Dansk Skytteunion. På den måde undtages hovedparten af medlemmerne at betale kontingent til DS. Bestyrelsen i OJF udvides til 13 medlemmer. Arne vil gerne deltage i sammenlægningsudvalget, da han har bestyrelseserfaring fra DS.

Der laves en almindelig generalforsamling og efterfølgende en ekstraordinær generalforsamling .På den ekstraordinære smeltes de to foreninger sammen, og der vælges en ny bestyrelse.

 1. 2. Åmosens lille jagtgård, Tryksager:

Henvendelse fra virksomhed der vil sælge. Vi bruge lokale efter behov.

 1. 3. Skydepramme ved Efterskolen Flyvesandet:

Bo har lavet en brugsaftale i sammenråd med efterskolen. Både og motorer er leveret på efterskolen. Aftalen underskrevet af Michael (formanden) og efterskolen.

 1. 4. Jagthornsundervisning:

Undervisning af Henriette er aftalt. Prisen er 6000 kr. De 3000 kr er tilskud fra OJF resten er brugerbetaling.

 1. 5. Tilskud:
 1. Hvad er max. Tilskud et enkelt medlem kan få? 
  1. Man kan maksimalt få tilskud til 4 skydninger pr. år. Gælder både riffel og hagl. Alle tilskud godkendes af henholdsvis Henrik og Arne.

 1. Der må og skal være en max. Grænse.
 2. Skal der eventuelt etableres pulje til Flugtskydning og Riffelskydning? Anden relevant interesse F.eks. Hundetræning, jagthornsundervisning? Etc.
  1. Hundetræning ved skydecentret. Sø ved Davinde til vandarbejde. Græsset skal slås foran skydecentret. Jagthundeinstruktørkursus hos DJ 4800 kr for hele kurset. Thomas Bryld + 1 ekstra instruktør. Dummies + veste mv. ca. 2700 kr. Hvalpetræning, unghund og jagttræning. Træning 1 gang om ugen i 6 uger. Dette gentages i 3 sekvenser. Vinter, forår og sommer. Opstart ved hvert nyt hold bliver 1 ekstra gratis teoritime med foredrag af Thomas B.
  2. Der laves en kontrakt med Thomas B, som sikkerhed for, at Thomas B holder fast i en given periode i lyset af den relativt store udgift til kurser hos DJ.
  3. Det er vedtaget at give Thomas B et kursus fuldt betalt. Thomas laver et udkast til en kontrakt. Kontraktudkastet sendes til formanden.

 1. Er det overhovedet relevant, at give tilskud?
 2. For at undgå inhabilitet, bør Arne og undertegnet i 2020 have Formandens accept, Når hold eller personer skal have tilskud.

 1. 6. Bjørneskindet til OJF/Skydecenteret:

Er hængt op. Benny kontakter giveren, så hun kan komme ud og se skindene.


7. Sniperstrike jagttøj:

Nej tak, vi får løbende sponsorater fra Odense Jagt og Fritid.

8. Harejagt ved Højer:

Thomas Hemmingsen står for annonceringen i Jæger. Dato for jagten er 2. november.

 

9. Jagt på Stige Ø:

Thomas J mangler hund. Thomas B, Palle Hauerbæk og Bo træder til som erstatning. Husk indrapportering af vildtudbytte. Den 6. og 20. november samt d. 4. og 18. december. Bo står for indrapportering til kommunen.

10. Jagt på Oldermandsgyden

Michael sender skabelon John, såfremt Thomas H ikke kan lave dem. John nævner, at der bør skrives lidt på bagsiden omkring regler og indberetning af vildtudbytte.

Tlf. Thomas B: 5356 2706

Suppe til skydekursus (Oldermandsgyden) Michael står for suppe.

 

11. Eventuelt:

Præmieskydning 

Umiddelbart ingen interesse. Har været debatteret før.

Nyjæger: Træning til haglskydeprøve 

Kun muligt tirsdage fra kl. 16-18. Og der kan ikke garanteres en instruktør. Alternativt lørdage fra 14-15. Vil man være sikker på en instruktør, skal man bestille en og betale. Yderligere henvendelser til Odense Skydecenter. 

Referat for bestyrelsesmøde i Odense Jagtforening

08-05.2019

Dagsorden

Dirigent: Arne Larsen

Referent: BBI

4.1 Jagthornsblæsning: Henrik, beretning.

Henrik viste foreningens 2 jagthorn

Underviser holder op, men der søges efter en ny

Bestyrelsen bevilliger et tilskud på kr. 3000,- pr år til instruktør

4.2 Cronograph: Henrik, beretning.

Henrik har testet og den virker upåklageligt.

4.3 Både: Michael. Beretning

Både udlånt til flyvesandet efterskole.

Det blev besluttet at købe stativet til bådtraileren.

4.4 Instruktør: Michael.  beretning

Carsten Bryld

Thomas Bryhl

Bernt Jessen

4.5 REGNSKAB FOR PERIODEN 1/1 - 31/3 2019 Kaj. Beretning

4.6. Og eller hvad jeg måtte have glemt.

Mobilepay er bestilt

NemId er opsat

Arbejdet er under forberedelse

Hundetræning, Thomas Bryld taler med Stig fra brændekilde belleinge.

Skydearrangement afholdes i år den 24. august. Arne laver et udkast til jægerbladet

 1. 5. Kom med nogle gode idéer:

 

Referat for bestyrelsesmøde i Odense Jagtforening

13-03.2019


Deltagere: Benny Iwang-Bech, Thomas Jørgensen, Henrik Grønlykke, Gunnar Andersen, Kaj Rasmussen, Arne Larsen, Kristian Petersen, Bo Løser, Michael Henriksen, Niels Lycke & Thomas Hemmingsen. Supleant- John Barents
Konstituering af bestyrelse.

1. Valg af dirigent: Benny

Formand: Michael Henriksen
Næstformand: Kristian Petersen
Kasser: Kaj Rasmussen
Sekretær: Thomas Hemmingsen
Bestyrelsesmedlem: Benny Iwang-Bech
Bestyrelsesmedlem: Gunnar Andersen
Bestyrelsesmedlem: Thomas Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Henrik Grønlykke
Bestyrelsesmedlem: Arne Larsen
Bestyrelsesmedlem: Bo Løser
Supleant: John Barents
Supleant: Thomas Bryld

2. Mødekalender:

Onsdag 16.01.2019 kl. 17.00 v. Benny og ca .kl.19 på Flammen.
Inviteret bestyrelsen, plus afgående.
Onsdag 13.03.2019 kl. 19.00 hos Benny Bech-lwang.
Onsdag 08.05.2019 kl. 19.00 hos Benny Bech-lwang.
Onsdag 07.08.2019 kl. 19.00 hos Benny Bech-lwang.
Onsdag 30.10.2019 kl. 19.00 hos Benny Bech-lwang.
Onsdag 15.01.2020 17.00 v. Benny kl 17 og ca. kl.19 på Flammen.
Fredag 21.02.2020 kl. 19.00 Generalforsamling. Kærby Mose
(bestyrelsen mødes kl 17.00)

3. Gennemgang af aktivitetskalender

a. 17.02.2019 Holdskydningsevent. Arne Larsen, Benny og Gunnar.
b. 23.03.2019 Riffelskydning Hjortebane Langeland, M .Henrik Grønlykke, og Kaj. Kl. 13-16
c. 12.05.2019 kl. 9.00-12.00 Hjortebanen Lejbølle, ansvarlig, Henrik G, og Kaj
d. 24.08.2019 Kl. 10-12 Skydekursus/familiedag Kærby Mose. Suppe bestilles i kantinen i klubhuset, ansvarlig Bo, John. Arne Larsen evt. skydeinstruktør.
e. 2019 Jagter på stige Ø. Thomas Jørgensen, Bo Løser. (datoer fastlægges!).
f. 2019 Jagt på oldermandsgyden. Bo løser. Liste. (Den har Benny), skal skrives med nedlagt vildt og sendes til kommunen ca. Feb.måned
g. ??. 09.2019 Start af jagthornsblæsning v. Carsten Bryl.
h. 28.09.2019 Klubmesterskab Riffelskydning Hjortebane Langeland, M .Henrik Grønlykke, og Kaj. Kl. 13-16
i. 02.11.2019 Harejagt Højer (vadehavet) Vi har 10 pladser, M. Thomas Jørgensen.
j.
k. ??.02.2020 Holdskydningsevent. Arne Larsen. (Dato Arne Larsen)
l. 21.02.2020 Generalforsamling. .Kærby Mose.

3.3. Punkter til diskussion:

a. Forslag og oplæg fra Benny vedr. sammenlægning af Odense jagtforening og FFF. Det er også blevet lagt op i FFF d.d. Der er omfattende og store konsekvenser i forbindelse med dette. Det vil komme op til diskussion her i fremtiden. Evt. Fremtidig Foreslået navn Odense jagt og skytteforening. Benny og Michael.
b. Snak om mobilpaybetaling.. Ingen afklaring endnu.
c. Udflugt til jagtens hus var der ikke nok tilslutning nok til. (foreslået af Henrik.)
d. Forslag om køb af kronograf til mål af hastighed på ammunition. Godkendt. Kaj køber den ind.
e. Vildthygiejnekursus , (klubhuset kærby mose). Udskydes evt. til næste år.

 

 

Beretninger

-Læs mere her

Links til sider

Leje af jagtpramme.

-Læs mere her.

Odense Jagtforening i pressen

Copyright © 2017. Odense Jagtforening