Velkommen til OJF

Tornoe Odense Fjord

 

Odense Jagtforening byder alle jægere velkommen i et fælleskab omkring jagt, skydning og uddannelse. Vi tilbyder mange forskelliege aktiviteter som du kan læse meget ere om på disse sider. Syntes du der mangler noget, skal du være velkommen til at kontakte os, så ser vi om vi kan opfylde dit ønske. 

Brænder du for jagt og jagtens sag? I så fald er du mere end velkommen til at træde ind i de aktives rækker. Vi har hårdt brug for ildsjæle af alle slags.

CVR OG KONTO

CVR
35173420

BANK
REG: 0828

KONTO:
0000750972

MobilePay

22347

Referat Generalforsamling Odense Jagtforening 21.02.2020

På Odense skydecenteret Kærby Mose

1. Valg af dirigent: Claus Holm / referant: Thomas Hemmingsen

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

· 11/9: Jagthornsblæsning undervisning på Rosengårdskolen
   (Henning Vest Pedersen)

· 23/3, 12/5, 28/9: Havde vi vores riffel arrangementer i Lejbølle.
   Klubmesterskabet blev vundet af John Hansen.

· Riffelskydning på Skallebølle Skydecenter er et nyt tiltag.
  Riffelprøve Aspiranter Ved tilmelding 1. Torsdag i Maj, Juni, Juli og August måned, eller efter aftale ved Henrik Grønlykke.

· Foreningen har deltaget i holdskydning fyn-turneringen med 3 hold. DJF Kvalifikationsskydning Jagtskydning: Veteranholdet vand guld Sporting:            Andreas Jensen Nr.1 47/50 Lasse Hemmer Nr.2 46/50 Hold: Lasse Hemmer, Torben Nielsen, Andreas Jensen Nr. 1 132/150

· 10/8: Skydekursus med 25 deltager.
   Der blev solgt 12 jagtkort til oldermandsgyden.

· 2/11: Harejagt ved Højer jagtforening med 3 - 4 medlemmer. Der blev nedlagt 44 harer, 2 gæs, 1 ræv og 1 krikand.

· Jagt på stige ø, hvor der er fire jagtdage.

· Odense jægerråd har fået en ny formand, Bert Jessen.

· Skydepramme: Står nu ved flyvesandet efterskole.

· Elmer-fjot skydning fortsætter igen i år.

· Haglskyde kursus: For haglskydeprøve / frivillige haglskydeprøve ved Arne Larsen,
  Carsten Bryld, Thomas Bryld og Mehdi Amir Khosravi.

· Foreningen har uddannet tre flugtskydningsinstruktør sidste år. Carsten Bryld, Thomas
  Bryld og Tonni Andreasen.

· 15/2: Flugtskydningsevent på Odense Skydecenter med 22 deltagere og efterfølgende fasansuppe.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Kaj Rasmussen. (Fuldt regnskab på særskilt bilag)
- Årets udgifter: -20.496,-
- Aktiver: 203.889,-
- Passiver: 224.386,-
-20.496,-
Formue 31/12. 2019: 203.889,-

4. Indkomne forslag. Ingen modtaget.

5. Godkendelse af det af bestyrelsen fastsatte kontingent. Uændret 150 kr. Godkendt.

6. Valg af formand. Michael Henriksen Blev genvalgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kaj Rasmussen. Gunnar Andersen. Henrik Grønlykke. Arne Larsen. Blev genvalgt.

8. Valg af suppleanter. Et år. Blev valgt: John Sørensen. Henning Pedersen.

9. Generalforsamlingen vælger et antal delegerede til delegeretmødet i Odense Skydecenter, Kærby, Mose, svarende til det antal pladser foreningen er berettiget til.
Bestyrelsen indstiller: Gunnar Andersen. Michael Henriksen. Claus Holm Hansen. Svend Nielsen. Bo Løser. Benny Bech-iwang. John Bartels.

2 mere har meldt sig, så der stemmes om det: Carsten Bryld og Arne Larsen. 7 skal vælges.
  Følgende blev valgt: Gunnar Andersen. Michael Henriksen. Claus Holm Hansen. Svend Nielsen. Bo Løser. John Bartels. Arne Larsen.

10. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. Blev genvalgt: Kim Pedersen. Mogens Andersen.
  RevisorSuppleant: Blev genvalgt Mehdi Amir Khosravi.

11. Eventuelt.
  Der blev stillet spørgsmål på pentionisthold i flugtskydning. Og der var ikke tilmeldning nok, var svaret. Arne meddeler at de kan komme om fredagen    evt. Der blev sagt at pentionistholdet er under jægerrådet.

Oldermandsgyden sagde Mogens at det var fordi det var søndag der ikke var så mange i år.

Formanden slutter af, og giver en øl.

 

 

 

Beretninger

-Læs mere her

Links til sider

Leje af jagtpramme.

-Læs mere her.

Odense Jagtforening i pressen

Facebook

 

Copyright © 2017. Odense Jagtforening